Opdracht

Voor mijn afstudeeropdracht wilde ik graag iets doen voor de doelgroep: Kinderen met een beperking. Ik ben hiermee in contact gekomen met een speciaal onderwijs school en ben met hun rond de tafel gaan zitten over een case waar ik tijdens mijn afstuderen aan de slag kon gaan. De leeftijdscategorie van de doelgroep zou zich gaan richten op 9 en 12 jaar. Uiteindelijk is de volgende ontwerpvraag ontstaan:

‘Hoe zorg je ervoor dat kinderen met een beperking leren omgaan met sociale media?’

Het proces

Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn er verschillende onderzoeken gedaan, zowel deskresearch en fieldresearch (interviews met docenten, ouders en testen bij kinderen met een beperking). Mijn onderzoeken gingen over de verschillende beperkingen die een kind kan hebben en ook wat de reden is dat deze kinderen op het speciaal onderwijs zitten. Ook is er onderzoek gedaan naar het sociale media gebruik onder de kinderen op de school in verschillende klassen om een duidelijk beeld te krijgen in hoeverre deze groep zich bezig houdt met sociale media. Tijdens het toepassen van creatieve technieken en in gesprek te zijn gegaan met docenten en de doelgroep is er een concept met een werkend prototype en visuals ontstaan.

Ontwerpoplossing

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gebruik van sociale media onder deze doelgroep veel word gebruikt. Sociale media word onder de groep positief ervaren, maar de mogelijke gevaren kunnen voorkomen (oplichting, grooming etc.) hebben ze geen inzicht op. Tijdens de gesprekken met de docenten is vastgesteld dat het belangrijk is de doelgroep realistische vraagstukken te geven. Dit met als reden omdat de doelgroep het lastig vind onderscheid te maken tussen realiteit en fantasie.

Het uiteindelijke concept is een game applicatie geworden waarbij de doelgroep op spelenderwijs dagelijkse situaties tegenkomt en daarop zijn antwoord moet geven. Uit literatuur onderzoek en uit de gesprekken met de docenten kwam naar voren dat leren op spelenderwijs het beste werkt bij deze doelgroep om kennis te verwerken. Door de situatie realistisch te houden word het voor de doelgroep ook duidelijker hoe ze in de realiteit hierop kunnen reageren. Doordat elk kind anders is op de school en ander soort begeleiding nodig heeft, is er in de app de mogelijkheid om het gebruik op de behoefte van het kind af te stemmen. Voorbeelden hiervan zijn grotere letters, voorlezen, extra bedenktijd of extra uitleg.